FAQ

Na czym polega transformacja cyfrowa w organizacji?

Transformacja cyfrowa (Digital Transformation) jest jednym z najważniejszych trendów we współczesnym biznesie. Polega na wprowadzeniu w organizacji zmian integrujących procesy biznesowe z technologiami cyfrowymi, co prowadzi do zwiększenia efektywności poszczególnych działów oraz organizacji jako całości. Z jednej strony, są to zmiany o charakterze technologicznym, czyli np. wdrożenie narzędzi do pracy zespołowej czy zarządzania projektami. Z drugiej strony, jest to modyfikacja całego modelu biznesowego i wymaga wdrożenia zmian na poziomie wielu działów i zadań organizacji.

Transformacja cyfrowa może objąć:

 • model działania przedsiębiorstwa
 • procesy operacyjne (HR, Administracja)
 • obsługę klienta

A także (w zależności od potrzeb) inne procesy w firmie.

Dzięki temu możliwe jest sprawniejsze zarządzanie procesami i w konsekwencji, przyspieszony rozwój organizacji.

Jak sporządzić dokumentację aplikacji dla programistów?

Sporządzenie prawidłowej dokumentacji jest równie ważne jak sama aplikacja. Wynika to nie tylko z potrzeby przełożenia potrzeb biznesowych klienta na działanie aplikacji, ale także z konieczności wskazania programistom precyzyjnych wymogów co do jej stworzenia. Cele poszczególnych aplikacji mogą się znacząco różnić, istnieje jednak kilka ogólnych wskazówek, aby dokumentacja służyła celom, do których została napisana.

 1. Co musi się znaleźć w dokumentacji?
  – Do czego aplikacja będzie służyć
  – Sposób jej instalacji oraz ewentualne zależności i powiązania z innymi aplikacjami
  – Sposób działania poszczególnych komponentów oraz modułów
  – Opis zastosowanych technologii
 2. Opisz poszczególne komponenty wraz z przykładami zastosowania
 3. Sporządź spis treści
  Z pozoru, wydaje się to być wskazówką oczywistą, jednak spis treści to jeden z istotnych elementów
  dokumentacji. Jak wspominaliśmy wcześniej, aplikacja może mieć różne cele, zaś sama
  dokumentacja różną długość- od kilku do nawet kilkuset stron. W przypadku dłuższej dokumentacji,
  spis treści pozwala czytającemu na szybkie przeniesienie się do interesującej go sekcji.

Jakie są zalety posiadania Project Management Office?

PMO to jeden z elementów modelu zarządzania projektami każdej organizacji, która w sposób ustrukturyzowany wdraża nowe zmiany do firmy. PMO może pełnić różne funkcje, od tej polegającej na monitorowaniu przebiegu prac projektowych, poprzez aktywny udział w pozyskiwaniu nowych projektów. Elastyczna jest także forma PMO- rola PMO może być sprawowana przez jedną lub kilka osób lub (często w przypadku dużych organizacji) może stanowić odrębną jednostkę organizacyjną w firmie. Jednakże, niezależnie od formy działania PMO, celem tej jednostki lub komórki jest sprawowanie pieczy nad przebiegiem projektu oraz zarządzanie ryzykiem na każdym jego etapie.

Na co zwrócić uwagę tworząc strategię IT?

 1. Cel

Strategia IT musi odzwierciedlać strategię biznesową firmy, definiując w jaki sposób dział IT (bądź też poszczególne komórki IT) wspiera osiąganie celów strategicznych oraz model komunikacji z innymi komórkami w firmie. To istotny cel strategii IT, ponieważ obok składowych takich jak budżet na dział IT czy też kwoty przeznaczane na utrzymanie oraz zewnętrznych dostawców, strategia musi (niczym system naczyń połączonych) uwzględniać rolę IT w osiąganiu celów całego przedsiębiorstwa.

 1. Uwzględnij potrzeby twoich odbiorców

Strategia IT (podobnie jak każdy projekt IT), powinna opierać się znajomości potrzeb odbiorców. Zatem, konieczne jest określenie, w jaki sposób dział IT ma współpracować (oraz jakie są wobec niego oczekiwania) z pozostałymi działami w firmie.

 1. Strategia, a plan

Najlepsza strategia IT pozostaje wciąż tylko i wyłącznie strategią, jeżeli nie ma planu. Warto wskazać, że sama strategia powinna być rozpisana w perspektywie kilkuletniej oraz rocznej, jednak plan powinien zostać stworzony z perspektywą maksymalnie roczną oraz uwzględniać sposób komunikacji z pozostałymi działami w firmie, ich oczekiwania względem działu IT bądź dostawcy tych usług, a także cele, które mają zostać osiągnięte.

Jakie procesy można zautomatyzować za pomocą narzędzi RPA?

Dzięki wykorzystaniu narzędzi RPA (Robotic Process Automation) możliwe jest zautomatyzowanie procesów:

 • o wysokim stopniu powtarzalności
 • czaso- i pracochłonnych
 • niewymagających decyzji człowieka
 • opartych na stałych, łatwych do sprecyzowania regułach
 • stabilnych, o niewielkiej zmienności w czasie

Najczęściej, są to procesy księgowe, windykacyjne oraz administracyjne, jednak możliwa jest także automatyzacja wielu innych obszarów, które cechują się wysokim stopniem powtarzalności.

Narzędzia RPA szczególnie sprawdzają się organizacjach, w których istnieją już rozbudowane systemy informatyczne ( przykładowo ERP lub systemy finansowo-księgowe), jednak ich integracja jest kosztowna i czasochłonna.

Jakie zastosowanie mogą mieć roboty w finansach i podatkach?

Zarówno finanse, jak i podatki to obszary, w procesach których z powodzeniem mogą zostać wykorzystane narzędzia RPA. Przykładowo, mogą to być:

 • raportowanie danych finansowych i podatkowych
 • procesy księgowe
 • fakturowanie
 • obsługa klienta, windykacja
 • tworzenie i uzupełnianie baz danych
 • compliance i zarządzanie ryzykiem
 • weryfikacja zgodności danych

Należy podkreślić, że zastosowanie robotów ma przede wszystkim odciążyć pracowników, uwalniając ich od powtarzalnych i czasochłonnych czynności. Umożliwia to skupienie pracowników na bardziej skomplikowanych procesach, wymagających np. podejmowania decyzji. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu robotów, można znacząco zminimalizować ryzyko błędów.