Transformacja cyfrowa

Biznes w obliczu transformacji cyfrowej

Transformacja cyfrowa to jeden z głównych trendów, które charakteryzują przemiany zachodzące we współczesnym biznesie. Zdecydowana większość firm dostrzega już jej potencjał i zwiększa zakres wprowadzania oraz wykorzystywania rozwiązań opartych na technologiach cyfrowych, wdraża innowacyjne usługi i procesy zwiększające efektywność pracy.

Digital transformation w firmie to to nie tylko korzystanie z nowych narzędzi, ale często także zmiana modelu biznesowego przedsiębiorstwa. Oznacza to, że transformacja cyfrowa jest procesem kompleksowym, na styku wielu działów i funkcji w firmie. Wymaga to nie tylko skupienia na aspektach cyfrowych zmiany, ale także szerokiego spojrzenia na zarządzanie procesami wewnątrz organizacji.

Nasz zespół zapewnia wsparcie transformacji cyfrowej zarówno przy optymalizacji procesów, wyborze narzędzi do pracy zespołowej oraz szkoleniu pracowników- zarówno z metodyk zarządzania projektami, jak i wykorzystania wdrożonych narzędzi.

Project Management Office

Realizowanie złożonych projektów, wymagających zaangażowania pracowników organizacji na wielu poziomach, wiąże się z koniecznością sprawnego zarządzania zadaniami na każdym etapie projektu, kontrolą wydatków oraz zapobiegania nieprzewidzianym przeszkodom, które mogą się pojawić. Z tego względu, zarządzanie projektami coraz częściej wymaga stworzenia specjalnej komórki wewnątrz organizacji, czyli Project Management Office (Biura Zarządzania Projektami) oraz wdrożenia narzędzi do pracy zespołowej, koniecznych do sprawnej realizacji projektów.

Zespół IT9 zapewnia wsparcie na każdym etapie wdrażania strategii projektowej w organizacji- podczas analizy bieżących metod zarządzania projektami, wskazaniu i wdrożeniu odpowiednich narzędzi oraz przypisaniu odpowiednich ról w ramach Project Management Office.

Zwinne zarządzanie projektami w organizacji

Robotic Process Automation, czyli Zrobotyzowana Automatyzacja Procesów, polega na automatyzacji powtarzalnych procesów biznesowych za pomocą odpowiedniego oprogramowania, które wykonuje powtarzalne czynności w taki sam sposób co człowiek. Pozwala to nie tylko na odciążenie pracowników od wykonywania powtarzalnych zadań, ale także na eliminację błędów. Nasze roboty oparte są o technologię UiPath, zaś najczęstsze obszary, które automatyzujemy to procesy back- office w administracji: księgowość, windykacja czy fakturowanie.

Industry 4.0

Industry 4.0, często nazywana współczesną rewolucją przemysłową, oznacza integrację inteligentnych maszyn, systemów oraz zmiany w procesach produkcyjnych, prowadzące do zwiększania wydajności wytwarzania, linii produkcyjnych oraz efektywniejszego wykorzystywania zasobów w przemyśle. Automatyka oraz integracja elementów w przemyśle to nie tylko roboty fizycznie obecne na liniach produkcyjnych, ale także spektrum technologii i narzędzi, które stanowią spoiwo pomiędzy poszczególnymi elementami procesu, od projektu, po montaż i logistykę. Nowe technologie wspierają te procesy- powszechne staje się wykorzystywanie Big Data, Sztucznej inteligencji czy Internetu Rzeczy oraz robotów software’owych typu Robotic Process Automation (RPA). W ramach naszego zespołu, świadczymy nie tylko usługi doradztwa w zastosowaniu nowych technologii w przemyśle przyszłości, ale także projektujemy i wdrażamy rozwiązania software (RPA) wspierające pracę robotów w przemyśle.

Blog – Transformacja cyfrowa