Blog

Nowa struktura deklaracji CUK

Ministerstwo Finansów 21 kwietnia 2021 roku opublikowało w CRWDE (Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych) drugą wersję wzoru informacji w sprawie opłaty od środków spożywczych.

Zmiana polega na dodaniu dwóch nowych pól w każdej z pięciu kategorii opodatkowanych napojów. Są to następujące pola:

  • Kwota opłaty naliczonej od napojów zwróconych podmiotowi obowiązanemu do zapłaty opłaty
  • Kwota opłaty po pomniejszeniu

Zmiana ta prawdopodobnie wejdzie w życie od maja 2021 i oczywiście będzie zawarta w aktualizacji naszej aplikacji IT9.TAX.