Blog

Shareo x IT9: AI w Podatkach

W ubiegłym tygodniu mieliśmy przyjemność prowadzić szkolenie z Shareo, które dotyczyło wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) w pracy specjalistów od finansów i podatków.

Zakres Szkolenia

Podczas szkolenia omówiliśmy:

 • Zasady działania AI i modeli LLM
 • Praktyczne zastosowanie AI w finansach i podatkach, w tym:
  • Tworzenie tabelek
  • Generowanie PDF-ów
  • Analizy w Excelu
  • Generowanie kodu
  • Instrukcje ERP
  • Polityki projektowe
  • Diagramy procesowe

Dyskusje i Wnioski

W trakcie sesji dyskusyjnych zauważyliśmy rosnącą świadomość oraz zainteresowanie eksperymentowaniem z AI w branży finansowej. Omówiliśmy również możliwości oraz ograniczenia związane z sieciowym oraz bezpieczeństwem AI w firmach.

Plany na Przyszłość

W przyszłości planujemy kolejne szkolenia, które będą zawierały więcej ćwiczeń praktycznych oraz sekcje poświęcone promptingu i grafice. Wkrótce zorganizujemy także szkolenie na temat JPK_KR_PD i JPK_ST.