Blog

Trzy po Trzy: Flesz podatkowy tygodnia [06-10.05.2024]

Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie mijającego tygodnia w podatkach:

KSeF od 1 lutego 2026 roku – rząd przyjął projekt ustawy

Wprowadzenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w Polsce zostaje opóźnione z 1 lipca 2024 roku na 1 lutego 2026 roku z powodu braku gotowości systemu i przedsiębiorców. Najważniejsze informacje:

 • Projektowany termin wprowadzenia obejmowałby wszystkich podatników VAT w jednym terminie.
 • Dodatkowo, Ministerstwo Finansów proponuje opóźnienie okresu przejściowego dla faktur z kasy rejestrującej oraz kar za błędy związane z KSeF, które miałyby wejść w życie od 1 sierpnia 2026 roku.
 • Resort planuje również uproszczenia obowiązków związanych z KSeF oraz proponuje etapowe wprowadzenie systemu dla przedsiębiorców, zaczynając od tych z wysoką wartością sprzedaży.

Harmonogram wdrażania KSeF jeszcze w tym roku

Sejm podjął pierwszy krok w procesie legislacyjnym poprzez przeprowadzenie pierwszego czytania projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych aktów prawnych. Projekt ten zakłada przesunięcie terminu obowiązkowego wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) z 1 lipca 2024 roku na 1 lutego 2026 roku.

 • Projekt nowelizacji: Sejm przeprowadził pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, który przewiduje przesunięcie terminu obowiązkowego wdrożenia KSeF na 1 lutego 2026 r.
 • Harmonogram wdrożenia: Wiceminister finansów zapowiedział przedstawienie projektu harmonogramu wdrożenia e-faktur jesienią. Resort finansów podkreśla, że KSeF będzie wprowadzany fazowo.
 • Konieczność restrukturyzacji: Neneman informuje, że prace nad KSeF-em rozpoczną się od nowa, aby stworzyć bardziej skalowalną i niezawodną architekturę systemu.
 • Brak szczegółów technicznych: Projekt obecnie nie zawiera szczegółów dotyczących fazowego wprowadzania systemu dla różnych grup podatników, lecz zapowiadane są konsultacje w tej sprawie.
 • Odroczenia obowiązków: W związku z przesunięciem terminu wdrożenia KSeF, proponowane są dodatkowe odroczenia dotyczące m.in. wystawiania faktur z kasy rejestrującej i płatności przelewem z numerem KSeF. Te zmiany mają wejść w życie od 1 sierpnia 2026 r.
 • Prognozowane dochody: Wprowadzenie e-fakturowania może przynieść dodatkowe dochody z tytułu podatku VAT w wysokości 1,8 mld zł w pierwszym roku obowiązywania nowego rozwiązania.

Nowe struktury JPK dla Ksiąg Rachunkowych opublikowane

Opublikowane zostały struktury:

 •  PK_KR_PD (Jednolity Plik Kontrolny Księgi Rachunkowe Podatek Dochodowy)
 • JPK_ST_KR (Jednolity Plik Kontrolny Środki Trwałe)

Struktury można pobrać tutaj:

https://www.gov.pl/web/kas/struktury-jpk-w-podatkach-dochodowych