Blog

Trzy po Trzy: Flesz podatkowy tygodnia [29.04-06.05]

Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie mijającego tygodnia w podatkach:

 1. Czy jest ryzyko że KSeF stanie się narzędziem oszustów VATowskich?

Podczas obecnych konsultacji nad modyfikacjami w Krajowym Systemie e-Faktur, ponownie pojawia się kwestia, czy KSeF może być nadużywany przez oszustów, którzy ukrywają się za fikcyjnymi firmami, aby wyłudzić pieniądze od rzetelnych przedsiębiorców.

 • W systemie KSeF zostanie wprowadzona funkcjonalność w API umożliwiająca zgłaszanie faktur mających znamiona nadużyć, co pozwoli na szybkie identyfikowanie potencjalnych źródeł oszustw.
 • Administracja skarbowa podejmie odpowiednie działania kontrolne w oparciu o zgłoszenia podatników dotyczące nieprawidłowości w fakturach.
 • Istnieje potrzeba opracowania modelu wymiany informacji między biurem rachunkowym a klientem w celu odróżnienia faktur prawidłowych od nieprawidłowych.
 • Przedsiębiorcy powinni zachować czujność i kontynuować weryfikację dokonywanych płatności, nawet w obliczu obowiązkowego e-fakturowania przy użyciu KSeF.
 • KSeF umożliwi identyfikację personaliów wystawcy faktury, co ograniczy anonimowość i ułatwi śledzenie transakcji przez administrację skarbową.
 • Przedsiębiorcy będą mogli zgłaszać faktury mające znamiona nadużyć administracji skarbowej poprzez odpowiednią funkcjonalność w API KSeF.

Więcej: 

https://www.inforlex.pl/dok/tresc,I02.2024.075.183000201,Oszusci-moga-probowac-sie-uwiarygodnic-w-KSeF.html

 1. Zmiany deregulacyjne w uldze B+R

W ostatnich dniach głośno było o nowych zmianach w ramach ulgi B+R, które wprowadza ustawa deregulacyjna. Według nowych przepisów, spółki będą mogły rozszerzyć katalog kosztów kwalifikowanych, co znacząco wpłynie na sposób rozliczania się z wydatków na badania i rozwój. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się poniżej.

 • Ustawa deregulacyjna wprowadza rozszerzenia w katalogu kosztów, które można uwzględnić w ramach ulgi B+R.
 • Zmiana pozwoli spółkom na odliczanie wydatków na opinie i ekspertyzy, niezależnie od tego, kto je sporządził.
 • Obecnie koszty kwalifikowane w uldze B+R są określone w art. 18d ust. 2 ustawy o CIT i obejmują m.in. wydatki na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze oraz wyniki badań naukowych.
 • Projekt ustawy deregulacyjnej proponuje likwidację wymogu współpracy z jednostkami naukowymi, co umożliwi uwzględnienie wszystkich analiz jako koszty kwalifikowane.
 • Ponadto, ustawa poszerza katalog kosztów kwalifikowanych o wydatki na przeglądy, konserwację oraz kalibrację aparatury naukowo-badawczej oraz na specjalistyczny transport towarów wykorzystywanych w działalności badawczo-rozwojowej.
 • Istnieje jednak zastrzeżenie dotyczące korzystania z aparatury lub towarów, które wynikają z umowy zawartej z podmiotem powiązanym, zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Więcej:

https://firma.rp.pl/pit-cit-vat/art40149721-ustawa-deregulacyjna-rozszerzy-katalog-kosztow-w-ramach-ulgi-b-r

 1. Life in plastic is not fantastic: podatek od plastiku 
 • Polska będzie musiała zapłacić podatek od plastiku w wysokości 2,3 mld zł w 2024 roku, zgodnie ze szacunkami resortu klimatu i środowiska.
 • W 2023 roku Polska już zapłaciła 2 mld zł z tytułu tego podatku.
 • Podatek od plastiku obowiązuje w Unii Europejskiej od 2021 roku i wynosi 800 euro za tonę niepoddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych.
 • Wiceminister Anita Sowińska podkreśliła, że podatek ten stanowi duże obciążenie dla budżetu i jest pokrywany przez mieszkańców poprzez podatki.
 • Resort klimatu i środowiska złożył propozycję nowelizacji ustawy kaucyjnej w celu uszczelnienia systemu kaucyjnego i zapewnienia dostępu do co najmniej jednego punktu odbioru kaucji w gminie.
 • Duże firmy, w tym producenci, również złożyły wnioski do Komisji Europejskiej w sprawie uczestnictwa w systemie kaucyjnym na polskim rynku.

Więcej:

https://businessinsider.com.pl/gospodarka/polska-zaplaci-potezny-podatek-od-plastiku-wielkie-obciazenie/pbp5s3l