Blog

Krajowy System e-Faktur: Podsumowanie serii konsultacji Ministerstwa Finansów

MF pokazało, że KSeF jest kluczowym elementem strategii

Opadł kurz po (trudnych pod kątem technicznym i przedłużonym) spotkaniu podsumowującym cykl otwartych konsultacji KSeF, które wzbudziło bardzo duże zainteresowanie rynku (prawie 3000 zgłoszeń na spotkanie online). Podsumowanie to jest istotne także dla Ministerstwa Finansów, co potwierdza obecność ministra Andrzeja Domańskiego oraz wysokich rangą przedstawicieli MF, takich jak Jarosław Neneman (Podsekretarz Stanu), Marcin Łoboda (Sekretarz Stanu, Szef Krajowej Administracji Skarbowej), Zbigniew Stawicki (Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa KAS), Krzysztof Rogowski (Kierownik Projektu KSeF), Przemysław Krawczyk (Dyrektor Departamentu Analiz KAS), Tomasz Tratkiewicz (Dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług KAS), Anna Mytyk (Zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług KAS), Marcin Jaworski (Zastępca Dyrektora Biura Komunikacji i Promocji MF), Marta Niżałowska-Pactwa (Dyrektor Generalna MF).

Propozycje i Rozwiązania: Nowe Kierunki dla Krajowego Systemu e-Faktur

Po problemach technicznych (i pomimo nich, zgodnie z tradycją tych spotkań), przedstawicielom MF udało się przedstawić to, co najważniejsze, czyli propozycje zmian w KSeF:

 • Przedstawiono propozycję jednoczesnego wdrożenia KSeF dla wszystkich podatników (bez okresu przejściowego dla podatników zwolnionych z VAT).
 • Zaproponowano odroczenia kar i obowiązku podania numeru KSeF w płatnościach (w tym dla MPP) oraz dodatkowe odroczenie dla faktur wystawianych z kasy rejestrującej i paragonów z NIP uznanych za faktury.
 • Bardzo ważną propozycją jest wprowadzenie w okresie przejściowym opcji wystawiania faktur „offline” poza KSeF i kodem QR, z obowiązkiem wprowadzenia do KSeF następnego dnia roboczego – dla wszystkich podatników (bez względu na awarie).
 • Wśród proponowanych opcji znalazło się także opcjonalne dopuszczenie możliwości wystawiania w KSeF faktur B2C.
 • Zaprojektowana (we współpracy z biznesem) ma zostać schema dla ustrukturyzowanych załączników do faktur w KSeF. Załączniki będą dostępne w KSeF jako opcja, jednak tylko dla wybranych branż (np. media, telekomunikacja i faktury zbiorcze).
 • Zaadresowano również temat osób wykluczonych cyfrowo poprzez umożliwienie w okresie przejściowym stosowania faktur papierowych przez podatników o małej skali i wartości wystawianych faktur – do 450 zł na fakturze, do 10 tysięcy zł miesięcznie. Takie faktury będą musiały być oznaczane w JPK_VAT.

Propozycje te odpowiadają na wiele kwestii podnoszonych przez biznes w trakcie konsultacji, co potwierdza zaangażowanie MF w słuchanie podatników i dążenie do wdrażania usprawnień. Propozycje zmian w zapisach prawnych mają zostać opublikowane na początku kwietnia, a data wdrożenia KSeF ma być podana na przełomie kwietnia i maja.

Najbliższe miesiące pod znakiem aplikacji i szkoleń KSeF

Spotkanie skoncentrowane było na propozycjach zmian legislacyjnych, jednak nie wszystkie pytania uczestników zostały zaadresowane, co obejmowało między innymi kwestię kryteriów miejsca prowadzenia działalności dla celów VAT. Brak także informacji na temat wydajności, postępu audytu i wniosków z niego, co budzi niepokój. MF zapowiedziało kontynuację konsultacji, zachęcając do zgłaszania uwag i przemyśleń, co może przyczynić się do uwzględnienia zmian w kolejnych iteracjach KSeF.

Porzucając na chwilę rozwiązania techniczne, warto odnotować inne kwestie poruszone przez MF, takie jak:

 • Planowane uruchomienie aplikacji mobilnej KSeF w II połowie kwietnia.
 • Rozpoczęcie darmowych szkoleń w wszystkich US na początku maja, mających na celu zwiększenie świadomości na temat KSeF.
 • Planowane uruchomienie infolinii KAS w lipcu.
 • Udostępnienie dokumentacji dla integratorów oraz organizację spotkań z developerami w najbliższym czasie.
 • Zachęta do udziału w podgrupie dla podatników generujących duże ilości faktur.
 • Plan zakończenia procesu legislacyjnego do lipca.

Wnioski z konsultacji wskazują, że MF stara się wychodzić na przeciw potrzebom podatników, choć nie bez pewnych problemów i wyzwań. Wciąż istnieją obawy dotyczące wydajności i niejasności co do niektórych aspektów technicznych, jednak deklaracje MF dotyczące kontynuacji konsultacji dają nadzieję na dalsze usprawnienia.