Blog

Jak działa Krajowy System e-Faktur (KSeF)? Część 5: Kod QR

W przypadku wizualizacji faktury dla kontrahenta (np. wydrukowanie lub wizualizacja PDF), w celu zapewnienia jej integralności, wymagane jest oznaczenie takiej wizualizacji specjalnym kodem QR.  

Przykładowy kod QR:  

Przykład kodu QR

Kod ten może zostać wygenerowany na dwa sposoby. Pierwszy ma zastosowanie gdy możemy się połączyć z KSeF. Wtedy na podstawie treści faktury i numeru KSeF może zostać wygenerowany tak zwany skrót faktury. Na tej podstawie można będzie samodzielnie wytworzyć kod QR (dokładna metoda techniczna zostanie opublikowana przez MF w rozporządzeniu). Jeżeli KSeF jest z jakiegoś powodu niedostępny, kod QR będzie mógł zostać wygenerowany na podstawie treści faktury i tokena awaryjnego. Token awaryjny, to kod, który należy pobrać z KSeF i zapisać w rozwiązaniu obsługującym KSeF. Będzie on ważny przez dłuższy okres (kilka lat).  

Po zeskanowaniu kodu QR, nabywca otrzyma informację, że faktura została faktycznie przesłana do KSeF przez wystawcę oraz, że wizualizacja jest zgodna z danymi przesłanymi do KSeF. Zakres danych, które zostaną potwierdzone, zostanie jeszcze doprecyzowany przez MF.  

Co ważne, każda wizualizowana faktura musi zostać oznaczona kodem QR, nawet jeżeli nie zakładamy, ze odbiorca będzie go skanował. Oznacza to, że również w transakcjach międzynarodowych (WDT, eksport) kod musi pojawić się na dokumencie. Nie ma jednocześnie konieczności drukowania kodu na fakturach wizualizowanych na cele wewnętrzne (np. dla celów akceptacji czy obiegu dokumentów).