Technologie w podatkach

Potencjał zastosowania technologii w podatkach dostrzegany jest zarówno przez biznes, jak i ustawodawcę. Oznacza to poszerzający się zakres raportowania danych podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, czego wyrazem jest chociażby wejście w życie obowiązków związanych z JPK (Jednolity Plik Kontrolny), „białą listą” podatników VAT czy elektronicznymi sprawozdaniami finansowymi. Zderzenie funkcji podatkowej w przedsiębiorstwie ze światem technologii niesie za sobą również szereg wyzwań, takich jak konieczność zapewnienia odpowiednich danych czy właściwe i terminowe wypełnienie wymaganych przez prawo raportów. Nasz pakiet rozwiązań „Tax Technology”, stworzony przez zespół IT9 to zestaw narzędzi, które sprawiają, że sprostanie obowiązkom raportowym w zakresie podatków jest nie tylko prostsze, ale także eliminuje ryzyko błędnie wypełnionych danych.

Ewidencje akcyzowe

Od 2022 roku prowadzenie ewidencji akcyzowych będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej. Przygotowana przez nasz zespół aplikacja umożliwi skorzystanie z dwóch opcji dodawania wpisów: dodawanie pojedynczych wpisów oraz codzienny import danych i ich konwersję na odrębne wpisy do ewidencji.

Deklaracje akcyzowe

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym zakłada, że deklaracje akcyzowe od 1 lipca 2021 roku mogą być sporządzane wyłącznie w formie elektronicznej, według określonej struktury pliku elektronicznego. Sprawdź dedykowaną aplikację, która usprawnia proces tworzenia deklaracji AKC-4 wraz z załącznikami.

Opłata małpkowa

Tak zwana „opłata małpkowa” jest opłatą nałożoną dodatkowo przy okazji opłaty za wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi. Dotyczy napojów alkoholowych (niezależnie od rodzaju) sprzedawanych w opakowaniach do 300 ml. Sprawdź przygotowane przez nasz zespół narzędzie ułatwiające raportowanie do urzędu skarbowego.

Opłata cukrowa

Od 1 stycznia 2021 obowiązuje nowa opłata, tzw. podatek cukrowy. Na podstawie nowych przepisów podatnicy objęci opłatą cukrową mają obowiązek comiesięcznego składania deklaracji CUK-1. Nasz zespół przygotował narzędzie umożliwiające uproszczenie i automatyzację procesu składania wniosku.

Testy JPK_V7

Dochowanie należytej staranności w rozliczeniach podatkowych jest niezmiernie ważne dla każdego przedsiębiorstwa. W obliczu stale rosnących wymogów nakładanych przez Ministerstwo Finansów, dokładność i rzetelność w dokumentacji przesyłanej do urzędu skarbowego staje się coraz większym wyzwaniem. ​Dzięki połączeniu naszych specjalistycznych testów IT oraz doradztwa doświadczonych ekspertów podatkowych, możliwe jest zniwelowanie ryzyka przesłania błędnych danych w plikach JPK, znacząco zmniejszając ryzyko kontroli podatkowej czy postępowania karnoskarbowego.

Tworzenie JPK_V7

Dotychczas, przedsiębiorcy zobowiązani byli co miesiąc raportować m.in. plik JPK_VAT, zaś deklaracje VAT składać kwartalnie lub co miesiąc. Rodziło to dodatkowe obowiązki sprawozdawcze wobec przedsiębiorców, generując dodatkowy czas poświęcany na sporządzanie deklaracji oraz JPK_VAT. Założeniem JPK_V7 jest połączenie JPK_VAT z elektroniczną deklaracją podatkową VAT. Idea ta pozwoliła na stworzenie nowej struktury, jaką jest JPK_V7M ( raportowanie comiesięczne) oraz JPK_V7K (raportowanie kwartalne), potocznie nazywaną JPK_VDEK.

Jesteś zainteresowany wdrożeniem w swojej firmie?

Kontrola i korekta złych długów PIT/CIT

Opóźnienia w zapłacie należności bądź brak zapłaty to powszechny problem w gospodarce. Z tego powodu w polskim systemie podatkowym pojawiły się nowe przepisy, dotyczące m.in. obowiązkowej korekty PIT/CIT związanej z niedotrzymanymi terminami płatności w transakcjach handlowych oraz konieczności sporządzania sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty.

Wykaz Podatników VAT – „Biała Lista”

Wykaz Podatników VAT, zwany również “Białą Listą” jest nowym, oficjalnym, urzędowym i publicznym rejestrem prowadzonym przez polską administrację skarbową w celu udostępniania informacji na temat podatników VAT, zaś brak weryfikacji numeru rachunku bankowego w wykazie może wiązać się z sankcjami. Nasz zespół zapewnia wsparcie w realizacji obowiązków związanych z białą listą zarówno od strony zabezpieczenia ryzyk prawno-podatkowych, jak i od strony operacyjnej.

Elektroniczne Sprawozdania Finansowe (E-SF)

Elektroniczne sprawozdania finansowe, potocznie często nazywane „e-SF” lub „JPK_SF” to sprawozdania finansowe, które są przesyłane w postaci elektronicznej, w odpowiedniej strukturze logicznej- XML.

Blog – Technologie w podatkach

Shareo x IT9: AI w Podatkach

W ubiegłym tygodniu mieliśmy przyjemność prowadzić szkolenie z Shareo, które dotyczyło wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) w pracy specjalistów od finansów i podatków. Zakres Szkolenia Podczas szkolenia omówiliśmy: Zasady …
Czytaj więcej