Blog

Jak działa Krajowy System e-Faktur (KSeF)? Część 1: Identyfikator zbiorczy

Rozpoczynamy cykl artykułów opisujących działanie konkretnych elementów KSeF. W prostych słowach, z obrazkami, mamy nadzieję, że pomoże się to wszystkim przygotować na 1 lipca 2024 r.

KSeF i numer faktury

Ustawa o obligatoryjnym KSeF wymaga, aby na zleceniu płatności wskazać numer KSeF płaconej faktury (nie tylko w procedurze split-payment). W podstawowym procesie powinno to wyglądać tak:  

Co jednak jeśli chcemy zapłacić jednym przelewem więcej niż jedna fakturę? Możemy teoretycznie podać więcej niż jeden numer KSeF, ale biorąc pod uwagę, że każdy ma 32 znaki, może to być utrudnione. Rozwiązaniem może być identyfikator zbiorczy. Nabywca będzie mógł „zapytać” KSeF o zbiorczy numer dla kilku faktur, a sprzedawca po otrzymaniu takiego numeru na płatności, będzie mógł „zapytać” KSeF jakie numery faktur się pod nim kryją.  

O identyfikator zbiorczy będzie można prosić wielokrotnie (również dla tych samych faktur).  

Co istotne, pomimo obowiązku podawania numeru KSeF lub identyfikatora zbiorczego, ustawa nie przewiduje sankcji za brak tego numeru w opisie przelewu.