Blog

Jak działa Krajowy System e-Faktur (KSeF)? Część 2: Numer KSeF

Każda faktura prawidłowo dostarczona do KSeF otrzyma swój unikalny numer KSeF.  

Będzie się on składał z 35 cyfr:  

  • 10 cyfr – numer NIP sprzedawcy  
  • 6 cyfr – data wystawienia faktury  
  • 14 cyfr – numer techniczny  
  • 2 cyfry – suma kontrolna 
  • 3 znaki – myślniki 

  

Ujęcie daty wystawienia faktury w numerze KSeF jest dobrym pomysłem. Nawet jeżeli nie pobierzemy tej daty z KSeF, a data w polu P_1 jest niewiarygodna, możemy zawsze wyekstraktować datę wystawienia faktury (dla faktur zakupowych) z numeru KSeF.  

Numer KSeF należy przechowywać w systemie księgowym/billingowym. Będzie potrzebny:  

  • do wystawienia faktury korygującej i korygującej zbiorczej,  
  • w kontaktach z urzędami (np. podatkowym, celnym, UOKiK, itd.),  
  • do ściągania historycznych faktur sprzedażowych i zakupowych z KSeF,  
  • do opisania i rozpoznania przelewów bankowych.  

Numer KSeF nie zastępuje jednak numeru wewnętrznego faktury. Każda będzie musiała mieć w dalszym ciągu nadany unikalny i chronologiczny w ramach serii numer wewnętrzny podatnika (wskazywany w polu P_2).