Blog

Jak działa Krajowy System e-Faktur(KSeF)? Część 3: Wysyłka wsadowa i interaktywna 

Razem z IT9 kontynuujemy cykl artykułów opisujących działanie konkretnych elementów KSeF. W prostych słowach, z obrazkami, mamy nadzieję, że pomoże się to wszystkim przygotować na 1 lipca 2024 r.

Wysyłka w KSeF: Wsadowa i interaktywna

KSeF umożliwia dwa rodzaje wysyłek – wsadową i interaktywną. Wysyłka wsadowa jest przewidziana dla jednorazowego wysłania wielu faktur w ramach paczki. Wysyłka interaktywna – dla wysyłki pojedynczej.  

Wysyłka wsadowa pozwala na zebranie wielu faktur na raz do jednej paczki, a następnie całościowe wysłanie do KSeF. W uproszczeniu wygląda to tak:  

W paczce zmieści się ok. 500 000 faktur. Co istotne, za datę wysyłki wszystkich faktur do KSeF uważa się datę rozpoczęcia wysyłki paczki. W efekcie nawet przy dużych wolumenach danych, gdy wysyłka paczki zakończy się dopiero kolejnego dnia, podatnik może być pewny daty wystawienia faktury.  

Wysyłka wsadowa jest szybka, jednak ma dwie wady – po pierwsze wystarczy aby w paczce znalazła się jedna błędna faktura, a cała paczka zostanie odrzucona. Wymaga to porządnej walidacji faktur przed ich „zapakowaniem”. Po drugie, na ten moment wysyłka wsadowa musi zostać zainicjowana ręcznie, przez użytkownika posiadającego podpis elektroniczny ePUAP lub pieczęć elektroniczną. Ma się to zmienić i wysyłkę wsadową ma móc uruchamiać także token autoryzacyjny.  

Wysyłka interaktywna umożliwia bezpośrednie i pojedyncze wysyłanie faktur do KSeF.  

Datą wystawienia faktury jest w tym przypadku data jej wysłania. Metoda ta może być już teraz inicjowana tokenem autoryzacyjnym, a błędna faktura nie powoduje odrzucenia pozostałych faktur. Problemem może być jednak czas. Przeprocesowanie wysyłki interaktywnej na obecnym środowisku testowym KSeF zajmuje ok. minuty. Przy dużych wolumenach faktur może to być istotny problem.