Blog

Robotyzacja raportowania finansowego w controllingu

Kto był naszym Klientem?

Klient to międzynarodowa firma działająca od wielu lat na polskim rynku w branży handlowej.

Dla Klienta wyzwaniem było…

Pracownicy Działu Controllingu każdego dnia wykonywali szereg raportów finansowych i controllingowych w odpowiedniej kolejności, wykorzystując wiele makr. Poszczególne makra i raporty były od siebie zależne, wymagały wykonania w odpowiedniej kolejności, a sam proces znacznie obciążał źródłowe bazy danych. W efekcie proces ten był realizowany w godzinach poprzedzających standardowe godziny pracy pracowników.

Jak przebiegał proces przed wdrożeniem narzędzia?

Pracownik codziennie uruchamiał plik MS Excel zawierający listę raportów. Następnie pracownik uruchamiał każde makro we właściwej kolejności, czuwając nad ich prawidłowym przebiegiem i czekając na pełne wykonanie każdego z nich.

Jak można było zautomatyzować proces za pomocą RPA?

Zarekomendowaliśmy zastosowanie rozwiązań klasy RPA tj. Robotic Process Automation. RPA to nowoczesna technologia, która zmienia podejście do powtarzalnych procesów biznesowych, dostarczając maszynie powtarzalne, oparte na szablonach procesy.

Co osiągnięto za pomocą RPA?

Obecnie proces uruchamiania makr przygotowujących raporty jest uruchamiany i nadzorowany przez robota. W przypadku wystąpienia błędu robot dokonuje stosownego powiadomienia i wysyła je do pracownika e-mailem.

W efekcie automatyzacja pozwoliła Klientowi na:
• eliminację pracy specjalistów finansowych w niestandardowych godzinach
• obsługę błędów procesu
• zminimalizowanie obciążenia produkcyjnych systemów baz danych, poprzez przeniesienie procesu na godziny nocne
• uniezależnienie procesu od dostępności zasobów ludzkich

Dodaj komentarz