Blog

Wypełnianie deklaracji podatku cukrowego. Wyjaśnienia MF

Ministerstwo Finansów 3 marca 2021 r. opublikowało wyjaśnienia dotyczące podatku cukrowego. Wyjaśnienia dotyczą zasad wypełniania części “Analiza” zawierającej listę faktur.

Zgodnie z wyjaśnieniami, podczas wypełniania deklaracji powinno stosować następujące zasady:

  1. Jedna faktura to jeden NIP: albo nabywcy, albo dostawcy. Nie można uzupełniać obu pól jednocześnie.
  2. NIP nabywcy – należy go podać, gdy sprzedajesz napój podlegający opłacie na rzecz sprzedawcy detalicznego. Uwaga:
    • nie uwzględniasz faktur sprzedaży dla podmiotu prowadzącego sprzedaż hurtową
    • nie uwzględniasz faktur sprzedaży dla nabywców detalicznych (nieudokumentowanych fakturą z NIP nabywcy)
  3. NIP dostawcy – należy go podać, gdy skład napoju objętego opłatą stanowi element umowy zawartej z producentem, dotyczącej produkcji tego napoju dla zamawiającego (jest to stosunkowo rzadki przypadek)

Powyższe zasady zostały sporządzone w charakterze informacyjnym i opatrzone własnym komentarzem. Pełne wyjaśnienia znajdują się na stronie: https://www.podatki.gov.pl/wyjasnienia/cuk-1-wypelnianie-pol-w-czesci-dotyczacej-zestawienia-faktur/

A jeśli interesuje Cię aplikacja do obliczania opłaty i tworzenia deklaracji podatku cukrowego, zachęcamy do zapoznania się z informacjami na: https://oplatacukrowa.pl/