(R)ewolucja w podatku akcyzowym – elektroniczne ewidencje akcyzowe

Rok 2021 dla podmiotów dotkniętych obowiązkami wynikającym z ustawy o podatku akcyzowym można uznać za rewolucyjny. Najważniejszą zmianą są obowiązkowe elektroniczne ewidencje akcyzowe. Zmiana polega na odejściu od papierowej formy prowadzenia ewidencji akcyzowej. Treść ustawy znana była od dawna, ponieważ termin wejścia w życie elektronicznych ewidencji był stopniowo przesuwany. Czym jest ewidencja akcyzowa oraz jak … Read more

Opłata małpkowa. Znamy strukturę deklaracji ALK(1)

Wprowadzona w życie od 1 stycznia 2021 roku tzw. opłata małpkowa doczekała się publikacji pierwszej wersji struktury pliku XML, czyli formatu, w którym będzie składana przez podatników informacja o opłacie do urzędu skarbowego. Czym jest opłata małpkowa Opłata małpkowa to dodatkowa, obok opłaty za stosowne zezwolenie, opłata obciążająca przedsiębiorcę w związku ze sprzedażą alkoholi. Opłata … Read more

Nowa struktura deklaracji CUK

Ministerstwo Finansów 21 kwietnia 2021 roku opublikowało w CRWDE (Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych) drugą wersję wzoru informacji w sprawie opłaty od środków spożywczych. Zmiana polega na dodaniu dwóch nowych pól w każdej z pięciu kategorii opodatkowanych napojów. Są to następujące pola: Kwota opłaty naliczonej od napojów zwróconych podmiotowi obowiązanemu do zapłaty opłaty Kwota opłaty … Read more

Wypełnianie deklaracji podatku cukrowego. Wyjaśnienia MF

Ministerstwo Finansów 3 marca 2021 r. opublikowało wyjaśnienia dotyczące podatku cukrowego. Wyjaśnienia dotyczą zasad wypełniania części “Analiza” zawierającej listę faktur. Zgodnie z wyjaśnieniami, podczas wypełniania deklaracji powinno stosować następujące zasady: Jedna faktura to jeden NIP: albo nabywcy, albo dostawcy. Nie można uzupełniać obu pól jednocześnie. NIP nabywcy – należy go podać, gdy sprzedajesz napój podlegający … Read more

Podatek cukrowy. Ostatnie chwile na obliczenie opłaty i złożenie deklaracji. Minister Zdrowia wyjaśnia

Zostały ostatnie chwile na złożenie deklaracji podatkowej dla opłaty od środków spożywczych (tzw. opłata cukrowa, podatek cukrowy). Do 25 lutego 2021 roku należy obliczyć, zadeklarować i wpłacić daninę za styczeń 2021. W ostatnich dniach pojawiła się pierwsza interpretacja przepisów dokonana przez Ministra Zdrowia. W odpowiedzi na pytania Rzecznika MŚP Minister Zdrowia udzielił wyjaśnień, które można … Read more