Blog

Opłata małpkowa. Znamy strukturę deklaracji ALK(1)

Wprowadzona w życie od 1 stycznia 2021 roku tzw. opłata małpkowa doczekała się publikacji pierwszej wersji struktury pliku XML, czyli formatu, w którym będzie składana przez podatników informacja o opłacie do urzędu skarbowego.

Czym jest opłata małpkowa

Opłata małpkowa to dodatkowa, obok opłaty za stosowne zezwolenie, opłata obciążająca przedsiębiorcę w związku ze sprzedażą alkoholi. Opłata ta dotyczy przedsiębiorcę (producenta, hurtownika) zaopatrującego innego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Choć definicja przedmiotu opodatkowania jest długa, chodzi o hurtowników sprzedających tzw. małpki. Warto podkreślić, że opłata małpkowa dotyczy nie tylko kojarzonych z tą nazwą wódek smakowych, ale każdego rodzaju alkoholu, czyli również piw czy win. Wspólnym mianownikiem opłaty małpkowej jest bowiem ilość nominalna napoju w butelce (300 ml).

Deklaracja ws. opłaty małpkowej

opłata małpkowa przykładowa deklaracja

Z opublikowanej struktury pliku wynika, że deklaracja podzielona została na kilka części. Pierwsza, zasadnicza część, jest częścią podsumowującą opłatę w przedziałach zawartości alkoholu. Znajdziemy tam podział na opłatę dot. napojów o zawartości:

  • do 4,5% zawartości alkoholu
  • między 4,5% a 18% zawartości alkoholu
  • powyżej 18% zawartości alkoholu

Informacje te postanowiono podzielić również na rodzaje zezwolenia, tj. zezwolenie na obrót napojami alkoholowymi oraz zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych. W odniesieniu więc do tych dwóch zezwoleń opłatę małpkową należy wyliczać oddzielnie.

Kolejną częścią deklaracji jest część analityczna. Jest ona podobna do części analitycznej z deklaracji do podatku cukrowego, jednak z dwoma różnicami. Po pierwsze, znalazła się tu również listy rodzajów napojów pod kątem wielkości opakowań, zawartości alkoholu i wolumenu sprzedaży. Po drugie w części tej podobnie mamy listę faktur (a dokładnie faktur lub innych dokumentów potwierdzających zaopatrzenie), lecz tym razem zrezygnowano z podawania numerów partii towaru.

Wyzwania dla podatników opłaty małpkowej

Podobnie jak w przypadku opłaty cukrowej, największym wyzwaniem dla podatników opłaty małpkowej będzie sporządzenie deklaracji w formie pliku XML. O ile możemy spodziewać się, że Ministerstwo Finansów opublikuje darmową aplikację, to z pewnością nie będzie można importować do niej dużej ilości danych, jak np. lista faktur. W przypadku działalności na dużą skalę jest to praktycznie niemożliwe, aby sporządzać deklarację z kilkuset lub kilkoma tysiącami faktur, wprowadzając ich dane ręcznie i pojedynczo.

W tej sytuacji nie pozostaje nic innego, jak skorzystanie z aplikacji komercyjnych, takich jak stworzona przez nas aplikacja do importowania danych, obliczania opłaty i tworzenia informacji o opłacie małpkowej. Informacje o naszej aplikacji znajdziesz na stronie internetowej http://oplatamalpkowa.pl. Stworzyliśmy również przykładowo wypełnioną deklarację podatkową, którą również zdobędziesz wchodząc na tę stronę.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące opłaty małpkowej, skontaktuj się z nami: https://localhost/it9.com.pl/kontakt